top of page

תנאי שימוש

שלום וברוכים הבאים לאתר האינטרנט של נדב אסטרין, מאמן כושר ("המאמן").

כללי

השימוש ו/או העיון ו/או הצפייה באתר האינטרנט, בתכניו, במידע, בחומרים ובמאמרים המפורסמים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון לפני תחילת שימוש כלשהו באתר ו/או בתכני האתר ו/או במידע, במאמרים או בחומרים המפורסמים בו.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בתכני האתר ו/או במידע המפורסם באתר, לכל מטרה שהיא.

השימוש ו/או הכניסה ו/או הצפייה ו/או העיון באתר, בתכניו, במידע, בחומרים ובמאמרים, כולם או חלקם, המסופקים עבורך באתר, מהאתר או דרך האתר, מהווים את הסכמתך לתנאי שימוש אלו והתחייבותך לפעול על פיהם.

המאמן שומר לעצמו את הזכות לעדכן, להוסיף, לשנות או לגרוע מתנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. השימוש ו/או הביקור ו/או העיון ו/או הצפייה באתר ו/או בתכניו, במידע, בחומרים ובמאמרים המפורסמים בו, לאחר פרסום תנאי שימוש מעודכנים על ידי המאמן, מהווים את הסכמתך לתנאי השימוש המעודכנים והתחייבותך לפעול על פיהם.

השימוש באתר, במידע, בחומרים, במאמרים או בתכנים המפורסמים בו

אתר האינטרנט של המאמן מכיל מידע ומאמרים בנושאי כושר. האתר ותכניו (ולרבות, המאמרים, החומרים והמידע המפורסם בו, ממנו או באמצעותו), נועדו לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם על ידך, ללא קבלת הסכמתו מראש ובכתב של המאמן, הינו אסור.

כל המאמרים, התכנים והחומרים המופיעים באתר נכתבו על ידי המאמן ומהווים את דעתו האישית בלבד של המאמן.

כל המידע, המאמרים, התכנים והחומר המשפטי המוצגים באתר אינם מהווים המלצות בענייני כושר ו/או בריאות ואין להסתמך עליהם. כל שימוש או הסתמכות על המאמרים, המידע והחומרים המוצגים באתר – הם באחריות הבלעדית של המשתמש ומהווים ויתור על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המאמן.

באתר ו/או במסגרת תכניו, ייתכן ויופיעו קישורים לאתרי אינטרנט ו/או מקורות החיצוניים לאתר אינטרנט זה. המאמן אינו מתחייב כי הקישורים יובילו לאתרי אינטרנט ומקורות חיצוניים פעילים ותקינים והמאמן יהיה רשאי להוסיף או לגרוע מקישורים אלו (כולם או חלקם). כמו"כ, בכל הנוגע לקישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים ו/או מקורות חיצוניים, אשר אינם מתפועלים ע"י המאמן, המאמן לא יהיה אחראי להם, לתכנים או למידע המפורסם בהם וכן לא יהא אחראי למדיניות השמירה על הפרטיות שלהם או לתנאי השימוש בהם. עצם הימצאות הקישורים באתר אינטרנט זה אינם מהווים המלצה או אישור מצד המאמן לעצם קיומם של אתרי אינטרנט חיצוניים או מקורות אלו, תכניהם, מהימנותם, אמינותם ודיוקם וכל שימוש או הסתמכות על אתרי אינטרנט או מקורות חיצוניים אלו, תכניהם, המידע המפורסם בהם, מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש שלהם, וכל דבר הנוגע להם – הוא באחריותו הבלעדית של הגולש.

 

 

זכויות קניין רוחני

התכנים, המאמרים, המידע והחומרים באתר אינטרנט זה – הם תכנים אשר נכתבו ע"י המאמן והמאמן הוא בעל זכויות היוצרים בתכנים אלו.

חל איסור על המשתמש באתר ו/או בתכניו, להעתיק מהאתר, לאחסן בכל מדיה, לשכפל, לפרסם, להפיץ, ליצור עותקים, לשדר, למחוק, להציג, לבצע, להעניק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע, התכנים, המאמרים או החומרים הכלולים באתר האינטרנט, ללא קבלת הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של המאמן.

 הגבלת אחריות

אתר אינטרנט זה (לרבות תכני האתר, המידע, המסמכים, המאמרים והחומרים המפורסמים בו), מובאים לציבור "כמות שהם". המאמן ו/או מי מטעמו, אינם אחראים לאי דיוקים, סתירות, טעויות, שיבושים, להשמטות מידע או להתאמת המידע/תכניו/מאמריו/החומרים בו למטרה מסוימת או לצרכי גולש מסוים. המאמן ו/או מי מטעמו לא ישאו באחריות כלשהי בנוגע לתכני אתר אינטרנט זה, המידע, המסמכים, המאמרים והחומרים המפורסמים בו.

COOKIES

האתר עושה שימוש בקבצי עוגיות (Cookies) של צדדים שלישיים (כגון Google, Facebook  ואח')  וזאת על מנת ליידע את המאמן אודות התנועה באתר, על מנת להקל עליכם את הגלישה באתר, על מנת לבצע אופטימיזציה של דפי אינטרנט המוצגים באתר, על מנת לזהותכם כגולשי האתר לצרכי פרסום ו/או שיווק וכן על מנת להציג לכם ו/או להפנות אליכם מודעות, מידע ומסמכים (בין באתר ובין מחוץ לאתר ברחבי רשת האינטרנט) על סמך ביקוריכם הקודמים באתר. באם אינכם מעוניינים בכך, נא בטלו בדפדפן בו אתם עושים שימוש לשם הצפייה/הגלישה באתר, את האפשרות להפעלת עוגיות.

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות שיפוט בלעדית לבתי המשפט בתל אביב.

bottom of page